PRIVACY | BVBA W. FRAIPONTS

BVBA W. Fraiponts hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft en alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Goedkeuring

Wanneer u de website van BVBA W. Fraiponts bezoekt en ons contactformulier invult, geeft u ons toestemming uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens op te slaan.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Zoals de privacywet reglementeert, verwerken wij uw informatie uitsluitend intern. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven buiten ons. Wij leggen deze gegevens vertrouwelijk vast conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens en personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens.

Wij gebruiken de persoonlijke informatie (naam, bedrijf, adres, IP-adres…) enkel en alleen voor communicatie naar de klant, prospect toe. De communicatie bevat onder andere offertes, bestellingen, leveringen en  facturen. Gegevens worden opgenomen in ons administratief pakket en mailadres bestand.

Delen van gegevens

Gegevens worden dus nooit aan derden doorgegeven zonder uw toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

De klant, prospect heeft op ieder moment de mogelijkheid om zijn gegevens op te vragen en te wijzigen. U kan dit doen door een mail te sturen via het contactformulier van onze website.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden.

 

RPR Hasselt BE 0441.330.994 Senator A. Jeurissenlaan, 1007  3520 Zonhoven      T/011/81 36 00  info@fraiponts.be